Parkering på stier og i haver

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 blev spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at parkere sin bil i haven rejst.
På den baggrund har bestyrelsen drøftet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 22. maj 2019.
Flere beboere i Baunebakken har anskaffet sig en el-bil. Dette giver et ønske om at lade bilen op i nærheden af sin bolig. Men da det bliver mere og mere almindeligt, at folk køber en el-bil, kan bestyrelsen ikke give tilladelse til at parkere sin bil inden for bommene. Dette vil på sigt give meget trafik på stierne.
Dette er med reference til reguleringsplanens §7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der ikke etableres kørende adgang til ejendommene. Derfor må bestyrelsen konkludere, at det derfor heller ikke er tilladt at parkere sin bil i haven.
Derfor er bestyrelsen er enige om, at der stadig ikke må parkeres biler inden for bommene i Baunebakken. Kun af- og pålæsning er som hidtil tilladt. Det vil sige, at det ikke er tilladt at parkere i sin bil på stierne og i haverne. Dette gælder også handicapparkering.