Tekstilaffald

November 2022

Kære beboer i Baunebakken

Vi har fået en skrivelse fra Hvidovre Kommune angående indsamling af tekstilaffald. Ordningen starter fra 1. december i hele Hvidovre.
For os her i Baunebakken vil tekstilaffald blive hentet af vores entreprenør.
Tekstilaffaldet skal være i gennemsigtige affaldssække og stillet ud til storskrald mandag morgen.
Ordningen starter fra mandag den 5. december 2022.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Baunebakken

NB: Tøj der kan genbruges, skal stadigvæk i genbrugscontainer.