Udvalgte kontaktpersoner

Kontaktudvalg

Henrik Wifstrand
Jørn Henningsen
Flemming N. Larsen

Allingvej 70
Bredkær 5
Bredkær 20

60480823
22121155
51700031

Revisor

Benny Møller
Bengt Lynggaard

Allingvej 70
Bredkær 25

36754770
36758411

Revisorsuppleanter

Jens Peter Andersen
Karen Noer

Stråkær 6
Grundkær 35

36755929
36759633

Flaghejsning

Jens Peter Andersen

Stråkær 6

36755929

P-plads skilte, opskrivning til carport, campingvogns p-plads.

Jørn Henningsen

Bredkær 5

22121155


Bomnøglesalg

Jørn Henningsen

Glemte nøgler:
Jørn Henningsen

Bredkær 5
 

Bredkær 5

22121155
 

22121155


Entrepenør

Al kontakt til vores entrepenør, skal foregå igennem kontaktudvalget.

Advokat

Jantzen og Lund Advokater
Flodvej 73C
2765 Smørum

John Jantzen
Torben Lund

44650101

Antenneanlæg

YouSee / fejl

Jørn Henningsen

 

Bredkær 5

70704040

22121155


Webmaster

Tommy Friis Petersen

Drivkær 32