LAR projekt

Lokalafledning Af Regnvand

Bengt Lynggaard Nielsen har lavet nedenstående video af regnvandsprojektet.

http://www.baunebakken.dk/BBBlog2017/Videoer/Larprojekt%20Baunebakken.mp4

Præsentation af Ringstedbanen. Her kan man bla. se trafik-/lednings-/støjændringer der vil ske i vores område  

 

Billeder fra regnvandsprojektet (LAR) i
Baunebakken, Hvidovre 2013-2015

Af Nina Frederiksen og Per Stadel Nielsen, Grundkær.
Billeder må kan frit benyttes med behørig kreditering.

Billederne kommer i nogenlunde kronologisk rækkefølge, med de nyeste øverst.
Med disse nyeste tilføjelser, afslutter vi dagbogen om regnvandsprojektet, og håber I har haft glæde af både billederne og informationen, samt at det kan være til gavn fremover som dokumentation for, hvad der gemmer sig under jorden herude.
Klik på billederne for at se dem i større format i et nyt vindue

LAR-projektet i Baunebakken (LAR = Lokal Afledning
af Regnvand) er det hidtil største i Københavnsområdet.

21.5.2015.
Buskene omkring parkeringspladserne har taget godt fat, og vil med tiden danne lave hække. Langs Rebæk Allé er der plantet fjeldribs, og omkring p-pladserne bl.a. rød kornel. Desværre ser det ikke ud til, at vi får erstatninger for de store kastanjetræer, der stod ved indkørslerne.

21.5.2015.
Beplantning ved Grundkær er bl.a. rød kornel. I forgrunden en af de alt for få rødbladede paradisæbletræer, som er sat på Grundkær vest.

15.5.2015.
Blomstrende paradisæble på Engkær.

20.5.2015.
På Vesterskel er der plantet nye tjørnetræer og bassinerne har fået en god græs og urtebevoksning.

14.4.2015.
Så er buskene omkring p-pladserne ved Rebæk Allé plantet.

17.5.2015.
Omkring gadekæret er der plantet elletræer og forskellige moseplanter.

17.5.2015.
Legepladsen er færdig med opholdsplads og basket-bold bane. Her er der også plantet nye træer.

15.5.2015.
Så bliver de nye træer plantet, på Grundkær en rødbladet form af paradisæble (sorten "dir. Moerland").

24.3.2015.
De nye træer med klump lige til at sætte i jorden, de lange er japansk søljerøn.

24.3.2015.
De nye træer med klump er ankommet, her forskellige typer af paradisæble med små frugter.

11.12.2014.
De resterende robinia blev fjernet. En del af dem var syge og dårlige, og skulle alligevel snart fældes. Her en svampeangrebet, men dekorativ, robinia der stod på Grundkær vest.

19.10.2014.
Gadekæret har taget form, og under kraftigt regnvejr er det fyldt så meget, som det kan blive.

19.10.2014.
Legepladsen er næsten færdig og skal stå sin prøve ved det første regnskyl. "Grøften" er ved kraftigt regnvejr fyldt med vand, som siver ned i den underjordiske faskine, der ligger under fodboldbanen.


25.8.2014.
Det nordligste bassin ved Vesterskel. I tilfælde af meget store regnmænder hvor vandmasserne ikke kan bortledes hurtigt nok, vil det overskydende vand komme ud af afløbet i forgrunden til højre i billedet. Derefter siver vandet væk gennem jorden.
Gennem krattet i baggrunden findes der en lille sti, så fodgængere kan komme sikkert videre op ad Vesterskel.
Til top

3.7.2014.
Der graves ud til regnvandsbassinerne langs Vesterskel.

29.6.2014.
Den vandfyldte grøft er flankeret af grupper af flotte kampesten. Set mod syd mod Allingvej

29.6.2014.
På legepladsen står grøften fuld af vand, inden det siver ned i faskinen under jorden. Set mod nord

29.6.2014.
Gadekæret ved Dunkær er efter regnen fyldt så meget med vand, som det kan blive, dvs. ca. 3/4 meters dybde. Afløbet forhindrer, at gadekæret kan blive dybere.

29.6.2014, kl. 13:24
Så har drænene under jorden vist deres effektivitet. Efter kun 20 minutter er alt vandet, mange tusinde liter, væk igen.

29.6.2014, kl. 13:08
Regnmængden var så stor, at der også stod vand på fliser og indgange.

29.6.2014, kl. 13:05
I løbet af kort tid, stod der vand på græsset over faskinen.

29.6.2014.
Så er der gang i vandmasserne, der står i kaskader ud af afløbsrøret.

29.6.2014, kl. 13:02
Et af de første rigtige skybrud ramte Baunebakken sidst i juni, så regnvandssystemet kunne stå sin prøve.

28.6.2014.
Blomsterne er valgt, så de kan tåle kortvarige regnskyl, her fx den flotte violette kattehale

28.6.2014.
Et af regnvandsbedene i blomst på Grundkær.
Til top

28.4.2014.
De runde udgravninger på legepladsen bliver til basket-bold baner.

28.4.2014.
Faskinen på legepladsen er færdig og dækket med muldjord.
I kanten af legepladsen slynger sig en grøft, som generelt vil være tør og grøn, men kan blive vandfyldt ved kraftige regnskyl. Vandet vil komme fra den østlige del af Bredkær og Engkær. Boldbanen kan kortvarigt være oversvømmet i tilfælde af meget kraftigt regnskyl.

28.4.2014.
Grøften på legepladsen set mod Runde-P.

19.4.2014.
Faskinen under legepladsen; et lag granitskræver lægges over gruset.

14.4.2014.
Faskinen under legepladsen opbygges med fiberdug i bunden og grus ovenpå.

14.4.2014.
Udgravning til det lille "gadekær" ved Dunkær.
Lavningen vil blive beplantet med plantearter, som kan tåle at stå fugtigt. Generelt forventes der kun at stå en smule vand i bunden af lavningen, men med højere vandspejl efter kraftig regn. Vandet vil komme fra den østlige del af Grundkær og Drivkær.

19.4.2014.
Et stort regnbed med beplantning.
I regnbedene er der bl.a. sat storkenæb, som får violette blomster, pileurt, som får en hvid og lyserød blomsterstand, sct. hansurt med røde blomster og løvefod.

19.4.2014.
Et af de små regnbede med beplantning.

19.4.2014.
Naturen kan også lave smukke bede med vilde blomster.
Her er det mælkebøtter og galtetand, som i det tidlige forår er vigtige nektarkilder til insekterne, bl.a. sommerfugle. Sådanne små pletter med "uorden" kan give liv og farver i området, så "ukrudt" er ikke nødvendigvis altid noget, der skal fjernes.

14.4.2014.
Anlægget af faskiner er nu nået til den østlige del af Baunebakken, her på Stendam.
Til top

12.3.2014.
Eftersom de nyanlagte bede og
rabatter ikke kan tåle at blive kørt på med
biler den første tid, så er der spærret for
bilkørsel.

12.3.2014.
Så sås der græs,
så det kan blive fint og grønt i løbet af
foråret. Dermed er Grundkær vest næsten færdig.

11.3.2014.
De nye regnbede på
Grundkær vest har fået en ny udformning for at sikre,
at vandet kommer effektivt ned i faskinen.

1.3.2014.
Grundejerforeningen har fået
3 store og flotte kampesten som kommende vartegn i det grønne
anlæg på hjørnet af Allingvej og Rebæk
Allé. Stenene er dukket op under udgravningen til
jernbanen. Det er ca. 1,5 mia år gamle sten, som er kommet
som vandreblokke med isen fra et sted i Sverige for ca. 12.000 år
siden.

1.3.2014.
Arbejdet er i fuld gang på
flere stier som her på Stråkær. Af hensyn til
muligheden for brandslukning, arbejdes der i princippet skiftevis
på stierne.

1.3.2014.
Den gamle jordvold langs
Vesterskel set mod nord. Volden er resterne af et ældgammelt
dige, som oprindeligt markerede grænsen mellem Sokkelund og
Smørum herreder og dermed også skellet mellem
markerne for Hvidovre og Brøndbyøster landsbyer.
Diget er omtalt i Markbogen fra 1682 som Langgærdet eller
Langdige og er i følge Hvidovre
Kommuneplan 2009
af kulturhistorisk betydning. Kommunegrænsen
er senere flyttet til langs med Avedøre Havnevej.

1.3.2014.
Den gamle jordvold set mod
syd. De meget gamle tjørnetræer på volden er
også et særsyn i Storkøbenhavn, og må så
vidt muligt bevares. Andre steder i byen er sådanne gamle
tjørn angrebet af en stor og farvestrålende bille,
som er indslæbt fra Østen. I det flade parti ind mod
stien til venstre, kommer der en lavning, hvor regnvand kan
bortledes.

1.3.2014.
Plastarmeringen langs fliserne
er ved at blive lagt på plads ovenpå skærverne. I baggrunden ses den
midlertidige støjskærm mod Avedøre Havnevej.

1.3.2014.
Der udgraves til
tunnelfaskinen på p-pladserne hele vejen mod nord langs
Rebæk Alle.

1.3.2014.
Heldigvis går det
stærkt med at færdiggøre arbejdet, så
p-pladserne kan genåbnes. Senere kommer der ny
asfaltbelægning på.
Til top

24.1.2014.
Der graves også op
tværs over indkørslerne, således at de
underjordiske reservoirer under parkeringspladserne kan forbindes
med rør. I arbejdstiden kan det være svært at
komme forbi, men der lægges dog stålplader over
udenfor arbejdstiden.

24.1.2014.
I bunden af udgravningen
lægges et lag skærver og der fores med fiberdug.
Ovenpå sættes plastbuer, der danner et hulrum til
vandet. Der dækkes med skærver.
På denne måde
dannes et reservoir, som kan forsinke vandets videre bortledning.

24.1.2014.
Udgravningen til
tunnelfaskiner under p-pladsen ved Grundkær. Nogle steder
skal der arbejdes forsigtigt pga. kabler og rør.

24.1.2014
De første regnbede på
Grundkær vest er ved at blive etableret. Her ses bedets
konstruktion før der er lagt jord i og sat planter.
Det
er dog noget bekymrende, at der står så meget vand op
ad fundamentet ved siden af afløbsrenden.

25.1.2014
Grundkær vest. Med en
specialmaskine bores der et skråt hul gennem muren, hvor
afløbsrøret skal føres igennem.

14.1.2014.
Ny flisebelægning på
Grundkær. Visse steder skiftes med små og store sten
for at skabe lidt variation.

14.1.2014.
Carportene er ved at blive
demonteret og pladsen gjort klar til opgravning.

12.1.2014
Parkeringspladsen ved
Grundkær, ud til Rebæk Alle skal graves op. Der skal
etableres et underjordisk regnvandsbassin under p-pladsen.
Arbejdet varer til sidst i februar, hvor pladsen er renoveret og
carportene tilbage på plads.
Turen kommer også til
de øvrige p-pladser langs Rebæk Alle, så hold
øje med opslagene på skiltene.
Til top


24.11.2013.
Arbejdet med regnvandprojektet er i fuld gang på
Grundkær og Engkær vest. Træer og buske, der
står i vejen fjernes, og der graves op på begge sider
af stien. Arbejdet giver naturligvis visse gener, fx kan det være
svært eller umuligt at køre op til huset for
aflæsning.
I den kommende tid startes arbejdet på
Drivkær vest og senere P-arealet ved Grundkær.

27.11.2013
Robinia-træer ("kugle-akacier"),
der står i vejen, fældes og røddernes trækkes
op. De erstattes senere med træer af bl.a. japansk røn
og paradisæble, som både har flotte blomster og
frugter, som fuglene og vi har glæde af. Man kan lave både
snaps og gele af frugterne!

25.11.2013
Under arbejdet tages der størst muligt
hensyn til beboerne så generne reduceres mest muligt. Derfor
opfyldes udgravningerne løbende, så adgangen til
husene lettes. Ved fyraften fejes stierne og sikkerhedsafspærring
opstilles og efterses.

25.11.2013
Der er ikke megen plads af manøvrere på,
så for at beskytte bl.a. træer, sættes der hegn
op foran, når der arbejdes.

25.11.2013
Udgravningen er ned til ca. 1,5 m dyb og i bunden
lægges en membran (det gulvtæppelignende) for at
forhindre nedsivning af vand med salt til grundvandet. Ovenpå
lægges drænrøret, det blå, som pakkes i
grus, og ovenpå igen lægges et tykt lag skærver,
som tillader vandet at sive ned til drænrøret.

25.11.2013
Skærverne dækkes af en fiberdug, som
tillader vand at passere. Senere sættes der græsarmering
i plast som fyldes med jord og der sås græs, som det
kan ses på Grundkær øst.

25.11.2013
På Grundkær øst kunne man se
de første forsøgsbede, de er nu gravet op.
Her et
nedsivningsbed med græs, som anes som en svag sænkning
i græsset. Drænkasserne af plast med jord er nu
tilgroede med græs.

25.11.2013
Her et regnvandsbed med udvalgte planter, som
kortvarigt kan tåle store mængder vand.
Forsøgsbedene
har vist nogle problemer som skal løses, fx skal renderne
være dybere og have en kraftigere hældning, for at
kunne føre vandet effektivt væk. Nederst til højre
anes plastik-armeringen med græsbevoksning.

25.11.2013
Nogle steder etableres der brønde, det
store, sorte rør.

25.11.2013
For enden af Kærmark, mod Allingvej, er der
etableret en midlertidig omlæsningsplads. Her lægges
det opgravede materiale, som løbende læsses i
containere, der derefter køres bort. I baggrunden ses bag
buskene det midlertidige støjværn mod Allingvej og
Avedøre Havnevej.

25.11.2013
Det kan selvfølgelig ikke undgås, at
der tabes sten, jord og ler, men der ryddes løbende op, og
i alle tilfælde kan stien til højre i billedet
benyttes.

25.11.2013
Foruden træer og buske langs stierne, blev
kastanietræerne på vestsiden af Rebæk Alle
fjernet, idet de også står i vejen for gravearbejdet.
Man må forvente, at de også bliver erstattet af nye
træer, fx lindetræer, som er mere robuste. Billedet
viser træerne, der bevares på østsiden af Rebæk
Alle.
Kastanierne var og er hårdt angrebne af en lille,
bitte sommerfugl kastanie-minermøllet,
som får bladene af hestekastanie til at se se visne ud
allerede i juli-august.
Til top