Velkommen til G/F Baunebakken

ET GODT STED AT BO - ET GODT STED AT LEVE

Med dette slogan, der har været foreningens de sidste 30år, vil vi byde dig og din familie velkommen.
Et bosted er een ting - men hjem er meget mere. I hjemmet lever man, men først fuldt, når bostedet ligger det rigtige sted - i det rigtige miljø. Det har vi i Baunebakken. Her er et godt miljø - stedet. hvor der er smukt - roligt - fri for trafik - et sikkert sted for børnene. Men miljø er ikke kun et spørgsmål om ydre rammer - skabt af andre - man er selv en del af det - er med til at skabe det.
Alle beboerne må - inden for de givne rammer - være med til at skabe miljøet.
Det kan selvfølgelig koste tid og kræfter, men mon ikke også du/i er indstillet på det.

Hvor får jeg svar på mine spørgsmål?
Bestyrelsen har udarbejdet en opslagsbog - Baunebakkebogen som findes i menuen, heri kan man finde generel info vedr. Baunebakken. Derudover kan bestyrelsen altid kontaktes.

TV & Internet
Vi benytter os af YouSee kabel-tv i vores forening. Man kan afmelde YouSee hvis man ikke ønsker det. Beløbet for grundpakke opkræves igennem foreningskontigentet.
Har I ikke nok i vort net, men vil opstille en parabol, må I godt det. Den skal blot stå i haven, så den ikke er synlig ude fra.

Affaldsordning
Alle husstande skal sortere og aflevere deres husholdningsaffald i én af de opstillede affaldsøer i området. Affaldet skal sorteres i: Madaffald, Plast, Glas, Papir, Metal, Pap, Restaffald. Der er udleveret små grønne spande til madaffald til alle husstande.
Derudover indsamler vores entreprenør storskrald og haveaffald foran husene hver mandag. Du kan læse mere om storskraldsordningen under ”praktisk info” og i Baunebakkebogen.
Nye grønne poser til madaffald udleveres af entreprenøren, når der indsamles storskrald om mandagen, hvis du har bundet en ubrugt pose på dit dørhåndtag.

- Genstandene skal skilles ad, så de bliver håndterbare, og løsdele samles i sække eller bundter.
- Genstandenes længde mål må max. være 2 m.
På p-pladserne finder du containere til flasker og papir, og på Runde P finder man container til tøj. Haveaffald afhentes hver anden uge. De nærmere regler for affaldsordningen findes i Baunebakkebogen.

Parkering/Opskrivning til carport/Campingvogns p-pladser
Parkeringsforholdene er desværre ikke de bedste, men hver parcel har tildelt en fast p-plads. Undtaget er Allingvej, da denne vej er kommunal. Hvis der ikke er opsat skilt på den tildelte plads, kan I få et sat op. Henvendelse skal ske til den ansvarlige i bestyrelsen
Er pladsen ikke skiltet, kan alle benytte den. Der må IKKE parkeres på stierne. Her er kun af– og pålæsning tilladt. Ulovlig parkering kan medføre at stien bliver aflåst.
Alle bommene er låst, og alle parceller har 2 nøgler til bommen. Hvis man ikke ved indflytning har modtaget 2 nøgler, kan den ansvarlige i bestyrelsen kontaktes
Nøglen kan ikke fjernes når bommen er åben.

Rabatten foran dit hus
Dette område er fællesareal, altså foreningens areal. Du er velkommen til at holde det og forskønne det, blot du holder dig til de afstukne regler. Dem finder du i Baunebakkebogen.

Kontingent
Når man er tilflytter, betales et indskud til dækning af foreningens omkostninger i forbindelse med ændringerne. Kontingentet indeholder, udover vedligeholdelse, også grundpakken for vores kabel-tv kontingent. Kontingentet opkræves i 4 rater, der forfalder 1/1 - 1/4 - 1/7 og 1/10.
Betalingen bliver opkrævet over PBS, ønsker man ikke dette, betales et gebyr til dækning af foreningens omkostninger.

Skal du friske op på dit hus
Vi har helt klare regler for farvevalg – plankeværkers udseende, opførelse af udhuse m.m. Reglerne findes i Baunebakkebogen. Hvis du er i tvivl, hjælper bestyrelsen dig meget gerne.