Tekstilaffald

November 2022 Kære beboer i Baunebakken Vi har fået en skrivelse fra Hvidovre Kommune angående indsamling af tekstilaffald. Ordningen starter fra 1. december i hele Hvidovre. For os her i Baunebakken vil tekstilaffald blive hentet af vores entreprenør. Tekstilaffaldet skal være i gennemsigtige affaldssække og stillet ud til storskrald mandag morgen. Ordningen starter fra mandagLæs videre

YouSee Prisstigning

Kære Beboer   Vi skriver til jer alle, for at gøre opmærksom på ændringer i vores YouSee aftale. Der er kommet en forhøjelse af prisen pr måned, som vil give en kvartalspris fra 1/1-2023 på DKK 730. Dette er en stigning fra de nuværende DKK 700.   Indeholdt i de DKK 730 er der enLæs videre

Forår…

Så er det forår, og vaskepladsen er igen åben.

Husk i øvrigt at stykket mellem huset og gangstien ikke hører til matriklen, men er fællesareal.
Så hvis der ikke er plads pga. krukker eller andet, kan entreprenøren ikke slå græs.

Parkeringspladser

Opdatering af parkeringspladsoversigt   Bestyrelsen oplever et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere og advokater i forbindelse med hussalg omhandlende ret til fast nummereret parkeringsplads. Det ser ud til, at der er ved at ske et skifte, hvor købers rådgivere ikke længere accepterer sælgers oplysning om en eventuel fast parkeringsplads eller carport. I stedet bliver bestyrelsenLæs videre

Belysning

Der har været en del spørgsmål, vedr. de nye testlamper som er sat op. bl. a. at de blænder, og skinner ind i huse/haver. Der vil være nogle justeringer, og der skal monteres noget film, så man undgår disse gener. Mere om dette når det er besluttet, hvilke typer vi skal have.

Affaldssortering

En høflig henstilling fra bestyrelsen: Vi er ved at få stillet de nye affaldsbeholdere op, og det forventes at de snart alle er klar. Indtil vi går i fuld ‘drift’ med den nye ordning, bedes I venligst ikke smide restaffald og bioaffald i containerne, men i jeres egen skraldespand, som stadig tømmes.

Belysning

Hvidovre Kommune er i gang med at optimere gadebelysning rundt om Baunebakken, og i den forbindelse er der gravearbejde til ny kabelføring samt demontering af enkelte lamper på Rebæk Alle, Klardam og Allingvej. Det kan medføre gener ved parkering de kommende dage. Ørsted som forestår optimeringen har haft en entreprenør på opgaven i dag onsdag,Læs videre

YOUSEE

Bestyrelsen har i dag omdelt information fra YouSee om kanaler pr. 1. januar 2020. Bestyrelsen har aftalt med YouSee, at de kommer ud med en info-bus, som vi har haft tidligere, så det bliver muligt for beboerne at komme ned og få afklaret evt. spørgsmål. Der er kommet en dato for YouSee infobus. Det bliverLæs videre

Larm på runde P

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra beboere, der føler sig utrygge på grund af unge mennesker, der samles på runde P om aften. De unge mennesker har ved henvendelse været voldsparate og det skaber naturligvis utryghed for beboerne. Vi ved ikke om det er unge mennesker, der bor her i Baunebakken. Men det er en opgaveLæs videre

Rotter

Vi har flere gange haft besøg af rottefængeren. Det er efterhånden blevet et stort problem i Baunebakken. Der har været rotter i haver, i vægge, og på tagene. Han anbefaler at man kontrollerer de net-sikringer, som er lavet i div. udluftninger. Og at man ikke fodrer dyr udendørs, da det tiltrækker rotter.

Parkering på stier og i haver

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 blev spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at parkere sin bil i haven rejst. På den baggrund har bestyrelsen drøftet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 22. maj 2019. Flere beboere i Baunebakken har anskaffet sig en el-bil. Dette giver et ønske om at lade bilen op i nærheden af sinLæs videre

Generalforsamling 28/3-2019

Generalforsamling 28/3-2019 I forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamling 2019, så er her regnskab, budget og mulighed for tilmelding. Indkaldelse til Generalforsamling 2019 Budget 2019 Regnskab 2018 Forslag 1: Ladestandere til el-biler Forslag 2: Afrensning af væg Madtilmelding er lukket.

Parkeringspladsnummer i asfalt

Bestyrelsen har fundet et firma der kan levere tal til nedbrænding i asfalten. Derfor vil vi gerne vide hvem der ønsker at få brændt parkeringspladsnummer på asfalten. Prisen for at få tallene nedbrændt er 500 kr. pr. parkeringsplads. For at vi kan få bestilt numrene, har vi brug for en tilbagemelding om hvem der ønskerLæs videre

Allingvej

Lidt info om Allingvejs istandsættelse : Som i ved/ og kan se ,er Hvidovre kommune igang med at lave Allingvej smallere ,til en bredde på 7,5 meter ,med 1 spor i hver retning ,således at P-pladserne flyttes til nordsiden op mod vor bebyggelse .For at gøre det så billigt ,som muligt ,er der kun fåLæs videre

Loppemarked i Baunebakken

Er der stemning for afholdelse af loppemarked i Baunebakken søndag den 12. August 2018 kl 10-16. Vi kan benytte græsarealerne på Bredkær. Giv en tilbagemelding på Facebook eller evt. på Engkær 14, hvis du vil stille op med en bod, så jeg kan se, om der er stemning for det. MVH Lene Kærgaard / Engkær 14

Carport

Der er 1 stk. carport på p-plads 154 på Vesterskel til salg. Carporten koster 11.000,00. Interesserede kan kontakte vores kasserer, Jacob Kort, på kasserer@baunebakken.dk

Generalforsamling 4/4-2018

I forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamling 2018, så er her regnskab, budget og mulighed for tilmelding. Indkaldelse til Generalforsamling 2018 – Rettet udgave Forslag 4.2. Forslag 4.3. Indkomne forslag Forslag til optegning af parkeringspladser Budget 2018 Regnskab 2017

Paramount+

YouSee har lagt Paramount+ i vores programpakke. Denne programpakke indeholder film fra Paramount Pictures, som Ghost In The Shell med Pilou Asbæk, Fences med Denzel Washington, Jack Reacher med Tom Cruise og mange flere. Der er adgang via Yousee Tv og Film app under menuen Film/Pakker, det samme gælder for dem der benytter sig afLæs videre

Afhentning af affald omkring jul og nytår

Der bliver ikke hentet affald 1. juledag (25/12) og nytårsdag (1/1). I ugerne omkring jul og nytår er der derfor følgende ændringer for dagrenovation og genbrugsbeholdere: • Adresser med tømmedag mandag d. 25/12 vil allerede få hentet affald lørdag d. 23/12. • Adresser med tømmedag mandag d. 1/1 vil allerede få hentet affald lørdag d.Læs videre

Lidt nyt fra vores møder med HOFOR om området

Bestyrelsen har i en lang periode, haft en del korrespondance med HOFOR om vores område og de ting vi syns der mangler opfølgning. Plastik kørerplader hvor jorden forsvinder og græsset ikke sidder fast. HOFOR har nu bekræftet at de kommer opfylder med jord og græs til foråret. Grunden til at det ikke bliver nu erLæs videre

Orienteringsmøde omkring støjskærm

D. 27/9-2017 var bestyrelsen til orienteringsmøde med Vejdirektoratet. Mødet var et orienteringsmøde om den ekstra støjskærm der er bevilliget af folketinget. Støjskærmen sættes op på den smalle bane der er mellem banegraven og motorvejen, og bliver 4 meter høj. Projektet forventes gennemført i slutningen af 2018. Læs mere her: Orienteringsmøde Referat        Læs videre

Carport – HASTER

HASTER: Vi har 2 der gerne vil bygge carport. Men vi mangler 2 yderligere før de kan bygges. Det er på Vesterskel/Klardam, den ene ved Engkær og den anden ved Grundkær. Det koster ca. 12.500 kr. at få bygge og arbejdet skal i gange i næste uge hvis de skal nå det inden vinteren. HvisLæs videre

FM Radio/TV

FM radio For dem der ikke har opdaget det, så har YouSee pr. 1/1-2017 slukket for det gamle FM net. Radio kan fremover høres på DAB radio, telefon, tablet m.m. TV Bestyrelsen har indgået ny kontrakt med YouSee. Kontrakten giver nye muligheder i 2017. Nogle kan allerede nu få glæde af den nye kontrakt. ManLæs videre

Tricktyve

En beboer har oplevet at 3 personer stod udenfor da det ringede på døren, de ville ind vaske hænder. Beboeren  lukke dem ikke ind. Vi ved ikke om det var trick tyve, men hver opmærksom hvis det skulle se ske for jer.

‘Nej til trafikstøj’

For dem der ønsker at støtte op omkring project “Nej til trafikstøj”, eller følge med i hvad der kommer til at ske vedr. dæmpning af trafikstøj i vores område, så kan man gå ind på hjemmesiden: www.trafikstoej.dk.

Hærværk

Der er en del hærværk, graffiti og tyveri i området i øjeblikket. Hvis i ser noget, må i meget sende en mail til bestyrelsen om hvad der er sket og evt. hvem i har set gøre det, og skrive om det er politianmeldt eller ej. På forhånd tak.

Rotter

Rotter er der stadig en del af i området. Vi må alle hjælpe hinanden, og sørge for at rotterne bliver i kloakken. Det største problem er kloakudluftningen. Grundejerforeningen har indkøbt et special kamera, og vil via nogle forsøg på Allingevej, tjekke hvordan man kan sikre mod at rotterne kommer ud af kloakken. Der er oprettetLæs videre

Brændeovnsoptænding m.m.

Miljøstyrelsen har lanceret kampagnen ‘Rygestopguide for brændeovne’, der henvender sig til landets brændeovnsejere. Kampagnen tager udgangspunkt i det faktum, at man kan fjerne helt op til 80% af den sundhedsskadelige partikeludledning fra brændeovnene, hvis man tænder rigtigt op i toppen af brændet. En ny måling fra Miljøstyrelsen viser dog, at kun hver fjerde af landetsLæs videre

Postkasser

PostDanmark har lavet nye regler for placering af postkasser, så alle fremover skal have en postkasse placeret på indgangen til deres ejendom, således at der er adgang til den fra offentlig vej. PostDanmark har GODKENDT placeringen af postkasserne i vores område, så disse ikke behøver at stå ved vejen.

Vaskepladsen på Vesterskel

Vaskepladsen på Vesterskel er blevet forsynet med en nøgleafbryder. Det betyder at man fremover skal aktivere systemet for at benytte sig af vand/EL. Man aktiverer systemet med bomnøglen. Systemet giver vand/EL i 12min., herefter skal det aktiveres igen.