YOUSEE

Bestyrelsen har i dag omdelt information fra YouSee om kanaler pr. 1. januar 2020. Bestyrelsen har aftalt med YouSee, at de kommer ud med en info-bus, som vi har haft tidligere, så det bliver muligt for beboerne at komme ned og få afklaret evt. spørgsmål.

Der er kommet en dato for YouSee infobus. Det bliver den 21/1, kl. 16-18, på runde P

Larm på runde P

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra beboere, der føler sig utrygge på grund af unge mennesker, der samles på runde P om aften. De unge mennesker har ved henvendelse været voldsparate og det skaber naturligvis utryghed for beboerne. Vi ved ikke om det er unge mennesker, der bor her i Baunebakken. Men det er en opgave for politiet, så eneste mulighed er, at kontakte politiet, når støjgenerne opstår. Bestyrelsen vil foranledige, at bord-bænk sættet fjernes, og håber at dette kan bidrage til, at de unge mennesker finder et andet sted at opholde sig.

Rotter

Vi har flere gange haft besøg af rottefængeren.
Det er efterhånden blevet et stort problem i Baunebakken.
Der har været rotter i haver, i vægge, og på tagene.
Han anbefaler at man kontrollerer de net-sikringer, som er lavet i div. udluftninger.
Og at man ikke fodrer dyr udendørs, da det tiltrækker rotter.

Parkering på stier og i haver

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 blev spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at parkere sin bil i haven rejst.
På den baggrund har bestyrelsen drøftet spørgsmålet på bestyrelsesmødet den 22. maj 2019.
Flere beboere i Baunebakken har anskaffet sig en el-bil. Dette giver et ønske om at lade bilen op i nærheden af sin bolig. Men da det bliver mere og mere almindeligt, at folk køber en el-bil, kan bestyrelsen ikke give tilladelse til at parkere sin bil inden for bommene. Dette vil på sigt give meget trafik på stierne.
Dette er med reference til reguleringsplanens §7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der ikke etableres kørende adgang til ejendommene. Derfor må bestyrelsen konkludere, at det derfor heller ikke er tilladt at parkere sin bil i haven.
Derfor er bestyrelsen er enige om, at der stadig ikke må parkeres biler inden for bommene i Baunebakken. Kun af- og pålæsning er som hidtil tilladt. Det vil sige, at det ikke er tilladt at parkere i sin bil på stierne og i haverne. Dette gælder også handicapparkering.

Parkeringspladsnummer i asfalt

Bestyrelsen har fundet et firma der kan levere tal til nedbrænding i asfalten. Derfor vil vi gerne vide hvem der ønsker at få brændt parkeringspladsnummer på asfalten. Prisen for at få tallene nedbrændt er 500 kr. pr. parkeringsplads.

For at vi kan få bestilt numrene, har vi brug for en tilbagemelding om hvem der ønsker denne løsning.

Der vil fremadrettet ikke blive malet på asfalten, da dette ikke er en holdbar løsning, og derfor bliver for dyr.

Svar udbedes inden 15. august. Send svar til formand@baunebakken.dk

Allingvej

Lidt info om Allingvejs istandsættelse :
Som i ved/ og kan se ,er Hvidovre kommune igang med at lave Allingvej smallere ,til en bredde på 7,5 meter ,med 1 spor i hver retning ,således at P-pladserne flyttes til nordsiden op mod vor bebyggelse .For at gøre det så billigt ,som muligt ,er der kun få mænd på opgaven ; og Vej & Park har meddelt at de først vil være færdig ,hen på efteråret . Vi havde så forventet at der afsluttende vil blive lagt “støjsvag asfalt “, på hele Allingvej ,fra gangbroen til Avedøre Havnevej . Den støjsvage asfaltbelægning er nu udskudt til 2019/2020 af følgende grund :
HOFOR som har bekostet regnvandsbede m.v. for ca. 15 mill. i Baunebakken ,har fundet ud af at kapasiteten for regnvand ikke er tilstrækkelig , derfor skal der i 2019 laves et stort regnvandsbassin under asfalten i Allingvej ud for Stråkær . Derfor har kommunen udskudt den nye støjsvage asfalt ,til dette arbejde er afsluttet.

Indlæg af Svend Sørensen på Facebook

Loppemarked i Baunebakken

Er der stemning for afholdelse af loppemarked i Baunebakken søndag den 12. August 2018 kl 10-16.
Vi kan benytte græsarealerne på Bredkær. Giv en tilbagemelding på Facebook eller evt. på Engkær 14,
hvis du vil stille op med en bod, så jeg kan se, om der er stemning for det.

MVH

Lene Kærgaard / Engkær 14

Paramount+

YouSee har lagt Paramount+ i vores programpakke.
Denne programpakke indeholder film fra Paramount Pictures, som Ghost In The Shell med Pilou Asbæk, Fences med Denzel Washington, Jack Reacher med Tom Cruise og mange flere.

Der er adgang via Yousee Tv og Film app under menuen Film/Pakker, det samme gælder for dem der benytter sig af YouSee boksen.

 

 

Afhentning af affald omkring jul og nytår

Der bliver ikke hentet affald 1. juledag (25/12) og nytårsdag (1/1). I ugerne omkring jul og nytår er der derfor følgende ændringer for dagrenovation og genbrugsbeholdere:

• Adresser med tømmedag mandag d. 25/12 vil allerede få hentet affald lørdag d. 23/12.
• Adresser med tømmedag mandag d. 1/1 vil allerede få hentet affald lørdag d. 30/12.

Hvis du normalt har afhentning af dagrenovation mandag og har bestilt afhentning af festsæk, vil festsækken også i stedet blive afhentet om lørdagen.

Læs mere om affald og genbrug på www.hvidovre.dk/affald

Lidt nyt fra vores møder med HOFOR om området

Bestyrelsen har i en lang periode, haft en del korrespondance med HOFOR om vores område og de ting vi syns der mangler opfølgning.
 • Plastik kørerplader hvor jorden forsvinder og græsset ikke sidder fast.
  HOFOR har nu bekræftet at de kommer opfylder med jord og græs til foråret. Grunden til at det ikke bliver nu er at vinteren er så tæt på så det er bedre at vente til foråret.
 • Mærker i asfalt på Vesterskel/Kærmark
  HOFOR har nu lappet mærkerne, så der ikke er huller/mærker i asfalten.

Velkommen til G/F Baunebakkens nye hjemmeside

Denne er under opbygning, så der kan være enkelte links der endnu ikke virker korrekt, eller ting der mangler.

Man kan fremover skrive indlæg her direkte på hjemmesiden, man kan dog også benytte Baunebakkens Facebook side , men da det ikke er alle der har Facebook,
så er der mulighed for at oprette sig her , og lave indlæg, som alle der har oprettet sig kan besvare.

Orienteringsmøde omkring støjskærm

D. 27/9-2017 var bestyrelsen til orienteringsmøde med Vejdirektoratet.
Mødet var et orienteringsmøde om den ekstra støjskærm der er bevilliget af folketinget.

Støjskærmen sættes op på den smalle bane der er mellem banegraven og motorvejen, og bliver 4 meter høj.
Projektet forventes gennemført i slutningen af 2018.

Læs mere her:

 • Orienteringsmøde
 • Referat

 

 

 

 


 

Carport – HASTER

HASTER: Vi har 2 der gerne vil bygge carport. Men vi mangler 2 yderligere før de kan bygges. Det er på Vesterskel/Klardam, den ene ved Engkær og den anden ved Grundkær. Det koster ca. 12.500 kr. at få bygge og arbejdet skal i gange i næste uge hvis de skal nå det inden vinteren. Hvis der er nogen der ikke har carport, som har et ønske om en carport i stedet for fast plads, skal der gives besked til Jørn senest på Onsdag den 1. november 2017.

FM Radio/TV

FM radio
For dem der ikke har opdaget det, så har YouSee pr. 1/1-2017 slukket for det gamle FM net. Radio kan fremover høres på DAB radio, telefon, tablet m.m.

TV
Bestyrelsen har indgået ny kontrakt med YouSee.
Kontrakten giver nye muligheder i 2017. Nogle kan allerede nu få glæde af den nye kontrakt.
Man kan allerede nu leje den nye boks hos YouSee for 30 kr. pr. måned. Dem der allerede har den nye boks, bliver reguleret tilbage til d. 1. december 2016.
Hvis man ønsker at leje en boks skal man kontakte YouSee.
Vores anlæg vil blive bygget om. Dette står YouSee for, og de betaler også for ombygningen.

Når ombygningen er færdig, vil:
Alle betale for grundpakken til foreningen. Grundpakken koster 164,91 kr. pr. måned
Det vil være muligt at vælge imellem Grund-/Mellem-/Fuld- og Blandselv pakke.
Alle kunne få internet med hastigheder op til 1000mbit.
Det også blive muligt at melde sig ud af antenneforeningen.

Når vi har fået datoerne for ombygningsplanerne, vil der kommer flere informationer og YouSee vil også sende informationerne ud, om hvilke muligheder der er og priserne på de forskellige pakker.

Hvis man ønsker at udmelde sig fra antenneforeningen, skal man kontakte vores kasserer Jacob Kort, kasserer@baunebakken.dk. Udmeldelse skal ske til kassereren senest pr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12 med virkning fra det efterfølgende kvartal. Dog skal man være opmærksom på at ved efterfølgende tilmelding til antenneforeningen, vil der være et administrationsgebyr til foreningen og til YouSee. Hvis man udmelder sig inden ombygningen, vil der yderligere bliver opkrævet for den manuelle lukning fra YouSee.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tricktyve

En beboer har oplevet at 3 personer stod udenfor da det ringede på døren, de ville ind vaske hænder. Beboeren  lukke dem ikke ind. Vi ved ikke om det var trick tyve, men hver opmærksom hvis det skulle se ske for jer.

Hærværk

Der er en del hærværk, graffiti og tyveri i området i øjeblikket.
Hvis i ser noget, må i meget sende en mail til bestyrelsen om hvad der er sket og evt. hvem i har set gøre det, og skrive om det er politianmeldt eller ej.

På forhånd tak.

Rotter

Rotter er der stadig en del af i området.
Vi må alle hjælpe hinanden, og sørge for at rotterne bliver i kloakken.
Det største problem er kloakudluftningen. Grundejerforeningen har indkøbt et special kamera, og vil via nogle forsøg på Allingevej, tjekke hvordan man kan sikre mod at rotterne kommer ud af kloakken. Der er oprettet et “Task Force” der vil stå for dette.
I første omgang vil Kommunen være med, og oplære “Task Force” teamet hvordan der skal tjekkes, og hvordan problemet kan løses.
Da husene er bygget af forskellige entreprenører, er der stor forskel på hvordan kloakudluftningen er bygget op. Der følgere mere information snarest omkring dette problem.
Men generelt bør man gøre følgende:

 • I kloakudluftningen kan der monteres et hønsenet (indvendigt).
 • Alt ventilation til rum, under tag m.m, monteres der hønsenet udvendig, eller stoppes ind i kanalerne.

Man kan evt.hente inspiration I ‘Sikring mod Rotter’ brochuren .

Rotter kan ikke bide metal over, så man kan derfor for ganske få midler selv løse problemet

 

Brændeovnsoptænding m.m.

Miljøstyrelsen har lanceret kampagnen ‘Rygestopguide for brændeovne’, der henvender sig til landets brændeovnsejere.
Kampagnen tager udgangspunkt i det faktum, at man kan fjerne helt op til 80% af den sundhedsskadelige partikeludledning fra brændeovnene, hvis man tænder rigtigt op i toppen af brændet. En ny måling fra Miljøstyrelsen viser dog, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op, og det skal vi have gjort noget ved. Derfor tilbyder Miljøstyrelsen i samarbejde med Skorstensfejerlauget brændeovnsbrugerne et gratis home party, hvor en skorstensfejermester gratis kommer på besøg og viser, hvordan man tænder rigtigt op hjemme i ens egen stue.

 • Video – Sådan tændes en brændeovn korrekt op 
 • Video – Sådan bestiller man ‘Home Party’ 

Postkasser

PostDanmark har lavet nye regler for placering af postkasser, så alle fremover skal have en postkasse placeret på indgangen til deres ejendom, således at der er adgang til den fra offentlig vej.
PostDanmark har GODKENDT placeringen af postkasserne i vores område, så disse ikke behøver at stå ved vejen.