Bestyrelsesmedlemmer


Formand

Henrik Wifstrand
Allingvej 70
formand@baunebakken.dk


Næstformand
Helle Fritze
Drivkær 37


Kasserer
Henrik V Poulsen
Stråkær 24
kasserer@baunebakken.dk


Sekretær

Katja Bunch
Allingvej 78
sekretaer@baunebakken.dk

Menige bestyrelsesmedlemmer

.

Thomas Kleis
Grundkær 37


Conny Moth
Engkær 18


Tommy Friis Petersen
Drivkær 32
webmaster@baunebakken.dk

Bestyrelsessuppleanter

Ledig...


Susan Emcken
Drivkær 34