Affaldssortering

En høflig henstilling fra bestyrelsen:
Vi er ved at få stillet de nye affaldsbeholdere op, og det forventes at de snart alle er klar.
Indtil vi går i fuld ‘drift’ med den nye ordning, bedes I venligst ikke smide restaffald og bioaffald i containerne,
men i jeres egen skraldespand, som stadig tømmes.