Fibernet status

Kære beboere

 

Fibernet installationen er godt undervejs i Baunebakken, hvor CR electric pt. er igang med nedgravning af fiberkabler på stisystemerne.

 

For at give et kort overblik, kommer her en trin-for-trin status på projektet.

 1. Oprindelig aftale indgået med TDC, start 2022.
 2. Etablering af teknikbokse og tomrør mellem stikveje i 2. og 3. kvartal 2022
 3. Pause på projektet i okt. 2022, da HOFOR krævede hånd-gravning af alle kabler på stierne pga drænanlægget. Dette ville fordyre projektet for TDC.
 4. Genstart i nov. 2022 og ny aftale indgået, da HOFOR revurderede krav til nedgravning af fiberkabler.
 5. Etablering af fiberbokse på hver enkelt husstand, maj 2023 Udføres af CR electric og retningslinjerne er, at den placeres i et værelse med muren ud mod stien, med mindre der er tale om vådrum eller køkken. Bestyrelsen har ingen indflydelse på placeringen af boksen. Det er en sag mellem den enkelte beboer og CR Electric.
 6. Etablering af fiberkabler på stisystemerne, maj/juni/juli 2023.
 7. Tilslutning af fiber hos de enkelte husstande. For nogle husstande skal CR Electric ind i haven, for at få adgang i til boksen. CR Electric giver de enkelte beboere besked med minimum 1 uges varsel.  Bestyrelsen har ingen indflydelse på selve etableringen af fiberkablet. Det er en sag mellem den enkelte beboer og CR Electric. Forventet udførsel juli/august
 8. Forventet afslutning af projektet i august/september 2023, hvor der herefter frit kan vælges internet udbyder.

 

Husk:

 • Ordningen er gratis for den enkelte beboer og grundejerforeningen..
 • Ordningen er uforpligtende. Man er ikke tvunget til at få fiber i sin husstand. Man kan få fiber installeret uden at benytte den bagefter. Dvs man fortsætter med sin eksisterende forbindelse. Vælger man at benytte fiberforbindelsen, kan man frit bagefter vælge sin udbyder.
 • Det eksisterende TV anlæg i Baunebakken forbliver uændret. Der er ingen planer om at nedlægge dette.
 • I forhold til ovenstående pkt 5 og 7, er det den enkelte beboers eget ansvar at aftale alternative løsninger direkte med CR Electric, hvis placering af boks og etablering af fiber inde på beboerens matrikel ønskes udført anderledes, end hvad der tilbydes eller er aftalt med CR Electric.
 • Bestyrelsen læser ikke nødvendigvis alle forespørgsler og kommentarer om fibernet i beboer Facebookgruppen. Bestyrelsen svarer IKKE på forespørgsler i Facebook-opslag. Henvendelser til bestyrelsen skal ske som sædvanligt via de kontaktinformationer som man finder på vores hjemmeside www.baunebakken.dk.
 • Information om projektet findes på vores hjemmeside. Samme information er undtagelsesvis delt på beboer facebookgruppen, for at udbrede informationen så meget som muligt.

Mvh Bestyrelsen