Fibernet

 

Bestyrelsen har haft et lille møde, ude på vejen med TDC ang. Fiber Net.

  1. Det gravearbejde de er i gang lige nu, er kun på kommunens område og kommunen er orienteret. Når de kommer til at grave på vores stier, vil vi blive orienteret.
  2. Der vil altid være afspærret som vist på billede. Det på fortovet, vil blive retableret, når de er færdige. De huller, der er på vores stier, vil blive indhegnet, til de er færdige med det arbejde.
  1. Der må ikke graves før kl. 7:00
  2. Med hensyn til kabler på vores stier, så er TDC er i øjeblikket i gang med en høring hos HOFOR angående Forstir mm. TDC skal have et go fra HOFOR inden de må lægge kabel i vores stier. Når TDC har fået go fra HOFOR, går de i gang med stierne og bestyrelsen, vil få besked inden de starter.
  3. Der kommer en overlevering til sidst sammen med bestyrelsen.
  4. Det er vigtigt at sige, at de udfordringer, der er med internettet i vores område, har intet at gøre med det gravearbejde, der udføres pt. altså nedgravning af kabler til Fiber Net. Så udfordringer med det, må dem der har udfordringen, selv rette henvendelse til TDC.