Generalforsamling 2022

Sæt kryds i kalenderen d. 19/4 kl. 18.
Årets generalforsamling holdes i auditoriet på Avedøre Kaserne, Vestre Kvartergade 5.
Tilmelding på nettet og omdeling af sedler kommer senere.