Lidt nyt fra vores møder med HOFOR om området

Bestyrelsen har i en lang periode, haft en del korrespondance med HOFOR om vores område og de ting vi syns der mangler opfølgning.
  • Plastik kørerplader hvor jorden forsvinder og græsset ikke sidder fast.
    HOFOR har nu bekræftet at de kommer opfylder med jord og græs til foråret. Grunden til at det ikke bliver nu er at vinteren er så tæt på så det er bedre at vente til foråret.
  • Mærker i asfalt på Vesterskel/Kærmark
    HOFOR har nu lappet mærkerne, så der ikke er huller/mærker i asfalten.