Stibelysning

Så er vi næsten i mål.
Vi mangler lys på de små p-pladser på Rebæk Alle, og stykket mellem Allingvej 100 og skaterbanen.
Der arbejdes på sagen, og vi forventer, at det snart er klar.