YOUSEE fibernet

NYT: Nedgravning af Fibernet på vores stier

TDCNet og CR Electric forventer at starte gravearbejdet op mandag d. 22.  maj, de har fået besked på, at de ikke må larme før 7:00. De starter i felt 1 og de starter på Allingevej og bevæger sig mod nord.

I den forbindelse, vil der blive sat nogle skilte op på Allingevej, fordi de biler der står der,  bedes fjernet i et bestemt tidsrum, så de kan komme til. Det beder TDCNet, os venligst respektere da arbejdet ellers ville komme til at tage længere tid og dermed blive forsinket.

TDCNet/CR Electric har meddelt os følgende, til dem med Fiberstik i haven:  TDCNet/CR Electric burde kunne varsle hvilken uge de kommer i, men det er rigtigt vigtigt at havelågen står åben(ulåst), så de ikke skal tilbage igen hvilket kan skubbe tidsplanen unødigt. Den enkelte beboer for direkte besked af TDCNet/CR Electric om hvilken uge det sker.

Tidsplanen er svær at estimere 100%, da CR Electric både skal grave og skyde kabler forskellige steder. Alt dette for at komme udenom og undgå beskadigelse på vores drænanlæg og øvrige rørføringer i jorden. HOFOR er med på sidelinjen, så alt forløber så godt som muligt.

På Kærmark mellem de 2 containere og vaskepladsen (den grønne streg) vil der blive etableret et arbejdsområde, hvor der vil stå en mandskabsvogn og materialer.

De/den campingvogn der står der, bedes flyttet over på den anden side ude ud mod Avedøre Havnevej,  så længe der arbejdes med fiber nedgravning. På forhånd tak.

Der bliver sat el-måler op, så TDCNet betaler for den strøm de bruger.