YOUSEE prisændring

Information om Yousee opkrævning.

I forbindelse med Yousee’s kanal omlægning er der kommet en prisstigning som ikke dækkes af vores udmeldte kvartals betaling på 600 DKK.
Det korrekte beløb pr. kvartal er 675 DKK.
Vi har i bestyrelsen bestemt at de manglende 75 DKK fra opkrævningen i 1. kvartal fordeles ud på de resterende betalinger i 2022 således at de 3 næste betalinger bliver på 700 DKK.
Ved fraflytning / framelding af Yousee vil beløbet blive opkrævet på næste kvartals opkrævning

Med venlig hilsen

Henrik Vang Poulsen

Kasserer