Rotter

Rotter er der stadig en del af i området.
Vi må alle hjælpe hinanden, og sørge for at rotterne bliver i kloakken.
Det største problem er kloakudluftningen. Grundejerforeningen har indkøbt et special kamera, og vil via nogle forsøg på Allingevej, tjekke hvordan man kan sikre mod at rotterne kommer ud af kloakken. Der er oprettet et “Task Force” der vil stå for dette.
I første omgang vil Kommunen være med, og oplære “Task Force” teamet hvordan der skal tjekkes, og hvordan problemet kan løses.
Da husene er bygget af forskellige entreprenører, er der stor forskel på hvordan kloakudluftningen er bygget op. Der følgere mere information snarest omkring dette problem.
Men generelt bør man gøre følgende:

  • I kloakudluftningen kan der monteres et hønsenet (indvendigt).
  • Alt ventilation til rum, under tag m.m, monteres der hønsenet udvendig, eller stoppes ind i kanalerne.

Man kan evt.hente inspiration I ‘Sikring mod Rotter’ brochuren .

Rotter kan ikke bide metal over, så man kan derfor for ganske få midler selv løse problemet